Skip to content Skip to footer

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer (CvB) is verantwoordelijk voor het beheer van roerende en onroerende goederen van de kerk. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en de inventaris. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en geeft haar gevraagd en ongevraagd advies. Minimaal vier keer per jaar komt de commissie bijeen en daarnaast is er ook overleg met de koster en beheerder van De Schakel.

Bloemen

Iedere zondag staat er voor in de kerk een bos bloemen. Deze bos wordt aan het eind van de dag als groet van de gemeente bezorgd bij iemand uit de gemeente. In de hal van de kerk staat een 'bloemenspaarpot'. De opbrengst van deze spaarpot gebruikt de bloemencommissie voor de aanschaf van de bossen bloemen.
Adresgegevens
Nassaulaan 173743CA Baarn