Skip to content Skip to footer

0-4 jaar

Gedurende de gehele morgendienst is oppas aanwezig.
Groep 1-4

Tijdens de morgendienst komen de kinderen samen in de 'kinderverteldienst'. Tijdens de collecte verlaten ze de kerkzaal en aan het einde van de dienst komen ze weer terug. De kinderen van 6 en 7 jaar blijven iedere laatste zondag van de maand gedurende de hele dienst in de kerk.

Groep 5-8

Tijdens de middagdienst is er voor de kinderen van groep 5-8 zondagsschool (met uitzondering van de zomermaanden juni, juli en augustus). Ze verlaten de kerkzaal aan het begin van de dienst en komen terug aan het eind van de dienst, voor de zegen.

Verder

Vier maal per jaar wordt een themadienst voor de kinderen gehouden, waarbij ze de hele dienst in de kerkzaal meemaken. Op Biddag (tweede woensdag in maart) en Dankdag (eerste woensdag in november) wordt 's middags een dienst gehouden gericht op de kinderen, in samenwerking met de Calvijnkerk.

Club Regenboog (12-16 jaar)

Voor de jeugd van 12-16 jaar van de Calvijn- en Adventkerk is er om de vrijdagavond Regenboog. Elke avond heeft een eigen thema. Een thema waarmee we in eerste instantie vanuit de bijbel aan de slag gaan en waarover op een ontspannen en open manier wordt doorgepraat. Met deze thema's wordt geprobeerd om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren, bij wat hen bezig houd. Na de bijbelstudie is er pauze met drinken en iets lekkers. De Regenboogleden kunnen dan even bijkletsen en bijvoorbeeld poolen of darten. Na de pauze is er een leuk spel. Aan het einde van het seizoen, tijdens Hemelvaart gaat de groep een paar dagen op kamp. Iedereen is welkom op de Regenboog, ook vrienden of vriendinnen van de clubleden. De sfeer is gezellig en ontspannen en elke gast wordt gastvrij ontvangen door de leiding. De clubavonden vinden om de vrijdagavond plaats in Attic (de zaal achter de Calvijnkerk op de Tromplaan.) Voor de precieze data, zie onze activiteitenkalender. Voor vragen neem contact op via ons contactformulier.

Deo Juvante (jongeren 16+)

Jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom bij Deo Juvante, een vereniging, net als de Regenboog, in samenwerking met de Calvijnkerk. Om de 2 of 3 weken komt Deo Juvante op zondagavond bij elkaar. De avonden worden voorbereid door twee Deo-leden en een leidinggevende. Zodoende hebben de Deo-leden zelf grote invloed op welke onderwerpen besproken worden en hoe de avond verloopt. Dit geldt ook voor de ontspanningsavonden, uitjes en het kamp. Deo is aansluitend op de middagdienst. De avond begint met lekker eten rond 19.00 u. Dit wordt verzorgd door de leden die de leiding hebben die avond. Daarna volgt de Bijbelstudie. Meestal wordt er begonnen met een discussie, vraag of opdracht. Daarna wordt een onderwerp geïntroduceerd, dat door de Deo-leden zelf gekozen is. Hierover wordt gesproken. Alle vragen kunnen worden gesteld en samen denkt de groep na over het bewuste onderwerp. Rond 20.30 u. is er even pauze. Dan nog een spelletje en tegen 21.00 u. wordt de avond afgesloten. Naast deze 'normale' Deo-avonden zijn er ook ontspanningsavonden. Dan gaat de hele groep met elkaar iets leuks doen, bijvoorbeeld karten of zwemmen. Ook is er elk jaar een uitje (zoals poldersporten) of een kamp. De leiding van Deo Juvante bestaat uit: Marcel Evers, en Marian Hoogendoorn (Adventkerk).
Adresgegevens
Nassaulaan 173743CA Baarn